Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν αυτή αποσταλεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε έγκαιρα μαζί μας.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλεί κατά τη στιγμή της επικοινωνίας σας τότε η ακύρωση δεν είναι δυνατή. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση παραγγελιάς δεν θα είναι έγκυρη χωρίς την αποδοχή της Εταιρίας PG-PLAISIO και σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την ακύρωση της παραγγελίας, με την επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων της Εταιρίας PG-PLAISIO.

Επιστροφές

Σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος και μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς τους, μπορείς προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς, το παρόν έγγραφο και το ίδιο το προϊόν (συμπεριλαμβανόμενης της συσκευασίας του) να επιστραφεί και να ζητήσεις άμεση αντικατάστασή του, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Η παρούσα εγγύηση προϊόντων δεσμεύει την υπογράφουσα εταιρία καθώς και οποιονδήποτε μελλοντικό διάδοχο αυτής εξ οποιαδήποτε αιτίας.

Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση που το οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται με υπευθυνότητα δική σου, όπως για παράδειγμα:

1. Από κακό χειρισμό, κακή τοποθέτηση, χτύπημα, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, ρίψη υγρών.

2. Από οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής σε εργαστήριο ή τεχνικό εκτός της PG-PLAISIO.