Λίστα βάση ζωγράφου Annemarie Peter-Jaumann

Ever since her childhood Annemarie Pter-Jaumann has gravitated towards art and her great passion is flowers a asubject she never grows tired of painting.

Her soft pastel studies are usually large scale and painted with astonishing powers of observation particularly in the way she depicts the gentle folds and curls of the petals.Annemarie's artwork has a quiet beauty and harmony and today is sought after by many collectors.She currently alternates her time between her two design studios in the south of Germany and Spain.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ψάξτε ξανά αυτό που θέλετε να βρείτε