Λίστα προϊόντων κατά ζωγράφο Yves Blanc

Yves Blanc grew up in Paris where he studied art and design before moving to the south west of France.Art is Yves life and it is here in his converted farmhouse that he creates enchanting flower motifs and still life compositions full of fantasy and abstract geometry.

Yves Blanc grew up in Paris where he studied art and design before moving to the south west of France.Art is Yves life and it is here in his converted farmhouse that he creates enchanting flower motifs and still life compositions full of fantasy and abstract geometry.Yves Blanc's works are always expressive and his still life studies are ofter arranged as though the objects were on a stage.His paintings are full of grace and beauty with subtle layers of colour for added texture and depth.

Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα προϊόντα

Μείνετε μαζί μας! Περισσότερα είδη θα εμφανίζονται εδώ καθώς τα προσθέτουμε.