Λίστα προϊόντων κατά ζωγράφο Talantbek Chekirov

Born in the former Soviet Republic of Kyrgyzstan, Talantbek Chekirov is a master of figurative design and his paintings express the ideal notion of beauty particularly in the observation of the female form.Chekirov attended the State College of Art from 1986 to 1990 and acquired detailed knowledge in the fields of anatomy and composition.In 1990 he completed his education in creative arts and worked for the world famous Bolshoi Theatre in Moscow as head of artistic stage design.Today Chekirov lives and works in Germany where his originals are collected by many artistic admirers.

Born in the former Soviet Republic of Kyrgyzstan, Talantbek Chekirov is a master of figurative design and his paintings express the ideal notion of beauty particularly in the observation of the female form.Chekirov attended the State College of Art from 1986 to 1990 and acquired detailed knowledge in the fields of anatomy and composition.In 1990 he completed his education in creative arts and worked for the world famous Bolshoi Theatre in Moscow as head of artistic stage design.Today Chekirov lives and works in Germany where his originals are collected by many artistic admirers.

Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα προϊόντα

Μείνετε μαζί μας! Περισσότερα είδη θα εμφανίζονται εδώ καθώς τα προσθέτουμε.