Λίστα βάση ζωγράφου Alicia Sloan

Born in California,Alicia Sloan is a freelance artist who specializes in bright floral motifs that are bursting with vitality.

Her images are full of drama and depth and often painted in vibrant colours in a style somewhere between fantasy and reality.Alicia's paintings are designed to attract attention, fascinate the viewer and convey the artist's own positive appreciation of nature.Today Alicia lives and works between her two studios in the US and Spain.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ψάξτε ξανά αυτό που θέλετε να βρείτε