Λίστα βάση ζωγράφου Alan Buckle

Scottish designer Alan Buckle creates artwork for today's modern living spaces.

Fascinated by home interior and colour trends his artwork is always fresh and contemporary.Working with textured craft papers,glass and metallic paints Alan has developed his own unique style over the years and in his native city of Glasgow his work is much sought after in the stylish world of interior design.Contemporary abstracts and slightly exotic flowers are amongst Alan's signature pieces and with all his work his aim is to enhance and blend in perfectly with the interior environment in which the pictures are placed.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ψάξτε ξανά αυτό που θέλετε να βρείτε