Λίστα βάση ζωγράφου Leon Wells

Leon Wells is an artist whose work celebrates the beauty of nature and the painter's fascination with panoramic landscapes ofter from tropical lands

Light is a key element in his pictures and frequently he depicts his chosen land or seascape with an evocative sunrise on in the warm mellow colours of sunset.Leon Wells work has a quiet reflective feel which mirrors the artist's slightly romantic view of the world around him and his meticulous attention to detail brings a sense of realism and emotion to his paintings.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ψάξτε ξανά αυτό που θέλετε να βρείτε