Λίστα βάση ζωγράφου Joani

Figurative artist Joani specializes in the portrayal of the female form in many different poses sometimes sensual and passionate,sometimes mysterious and contemplative,but always with emotion.

His textured style and masterful use of colour create the perfect ambience for his figurative illustration and this is often combined with text to create added interest to the finished piece.Joani lives and works from a studio in Amsterdam in close proximity to the world famous museums and together with his bustling city life this continues to inspire his work.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ψάξτε ξανά αυτό που θέλετε να βρείτε