Λίστα βάση ζωγράφου Giorgio Rossi

Self taught Swiss artist Giorgio Rossi was drawn to art at an early age.

His career took him to Italy and France in the 1970's where he worked as a painter and sculptor and his love of travel has always been a strong influence and major inspiration in his owrk.Today Giorgio specializes in highly decorative still life and abstract paintings which often incorporate floral,rustic and tribal patterns presented to the viewer in a contemporary and fresh way.Giorgio now live and works from his home in Calabrio,Italy

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ψάξτε ξανά αυτό που θέλετε να βρείτε